პრეზენტაცია

2015 წლის 20 მარტს თსსუ–ში გაიმართა სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოების წარდგენასთან დაკავშირებული შეხვედრა. შეხვედრაზე გაიმართა ორი წიგნის ქართული ვერსიის პრეზენტაცია: » » »

ESHG 2015

ადამიანის გენეტიკის ევროპის კონფერენცია (ახლა უკვე 49-ე წელია) სამედიცინო და ადამიანის გენეტიკის სფეროშო მომუშავე პროფესიონალების ფორუმია. კონფერენცია ემსახურება მკვლევართა მიღწევების გაცნობას და სამეცნიერო თანამშრომლობის გაუმჯობესებას.

» » »