ESHG-Logo-2015

ESHG 2015

ადამიანის გენეტიკის ევროპის კონფერენცია (ახლა უკვე 49-ე წელია) სამედიცინო და ადამიანის გენეტიკის სფეროშო მომუშავე პროფესიონალების ფორუმია. კონფერენცია ემსახურება მკვლევართა მიღწევების გაცნობას და სამეცნიერო თანამშრომლობის გაუმჯობესებას.

» » »