უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი

თსსუ-ის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ადამაინის გენომის კვლევის  ცენტრში ხორციელდება უწყვეტი სამედიცინო განათლების  კურსი მოლეკულური გენეტიკური ტესტირება კლინიკურ პრაქტიკაში. კურსი საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ არის აკრედიტირებული  და მინიჭებული აქვს 15კრედიტ ქულა. » » »

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსება

თსსუ-ის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორის ქეთევან კანკავას მიერ წარდგენილმა პროექტებმა  » » »

ადამიანის გენეტიკის ევროპის კონფერენცია ESHG 2021

2021 წლის 28-31 აგვისტოს ადამიანის გენეტიკის ევროპის კონფერენცია გაიმართა.  კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა და მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებმა.  » » »