ადამიანის გენეტიკის ევროპის კონფერენცია ESHG 2020

  2020 წელს პირველად, ადამიანის გენეტიკის ევროპის კონფერენცია ვირტუალურად გაიმართა. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა და მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებმა.

  მათ წარადგინეს შემდეგი მოხსენებები:
  1. Challenges and achievements of genetic education in Republic of Georgia among medical professionals, პროფ. ელენე აბზიანიძე
  2. Lacrimo-auriculo-dento-digital LADD syndrome: first case report of a Georgian patient, პროფ. თინათინ ტყემალაძე
  3. of the course in laboratory genetics and genomics for medical students in the Republic of Georgia, ასოც. პროფ. ეკა კვარაცხელია
  4. DNA methylation status of interspersed repetitive sequences and pro-inflammatory cytokines in migraine patients with MTHFR C667T variant, მედიცინის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი მერაბ კვინტრაძე
  5. DNA methylation profile in Cystic Fibrosis patients with C677T variant of MTHFR gene, დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის მე-4 კურსის სტუდენტი სანდრო სურმავა
   
  Share on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter