პარტნიორები

პარტნიორები და სხვა გენეტიკური ორგანიზაციები

სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოება მჭიდროდ თანამშრომლობს გენეტიკოსთა საზოგადოებებთან საქართველოში და უცხოეთში. 2016 წლის 1 თებერვალს ჩვენი საზოგადოება ადამიანის გენეტიკის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციის (IFHGS) წევრი გახდა .

საქართველოს ადამიანის გენეტიკოსთა საზოგადოება

თავმჯდომარე – პროფესორი თეიმურაზ ლეჟავა, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის გენეტიკის კათედრის გამგე, თსუ გენეტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.


გენეტიკური და იშვიათი დაავადებების საქართველოს ფონდი (GeRaD)

აღმასრულებელი დირქტორი – პროფესორი ოლეგ ქვლივიძე


ადამიანის გენეტიკის ევროპის საზოგადოება (ESHG)

აღმასრულებელი დირექტორი – ჯერომ დელ პიჩია (Mr. Jerome del Picchia)


ადამიანის გენეტიკის ამერიკის საზოგადოება (ASHG)

პრეზიდენტი – ჰერი დიცი, მედიცინის დოქტორი (Harry C. Dietz, MD)


ადამიანის გენეტიკის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაცია (IFHGS)

პრეზიდენტი – ჰელენა კიარიაინენი  (Helena Kääriäinen)

ეროვნულ საზოგადობებთან ურთიერთობა – მილან მაჩეკი (Prof. Milan Macek Jr.)

 

Share on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter